Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tunnista kykysi - Teatterityöpaja #urbandrama

Mitä?

Voikukkalapset ry järjestää maksuttoman teatterityöpajan 15 – 17 -vuotiaille.

Miksi?

Hankkeessa tuodaan esiin nuorten kykyjä ja vahvistetaan niitä ryhmän ja yhteisöllisyyden keinoja hyödyntäen. Työpajassa harjoitellaan erilaisten tunteiden läpikäymistä ja etsitään omia selviytymiskeinoja, voimaantumisen näkökulmasta. Työpajassa pohditaan omia vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää. Nuorille halutaan antaa mahdollisuuksia onnistumiseen ja yhteyden löytämiseen, niin itseen kuin työpajan muihinkin jäseniin.

Hankkeen lyhytaikaisena tavoitteena on saada nuoret ilmaisemaan itseään draaman avulla. Teatteri antaa monipuolisesti keinoja purkaa niitä tunteita ja ajatuksia, joita vanhemman vankeus aiheuttaa. Työpajassa korostetaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitystä ja pyritään löytämään ryhmän yhteisiä voimavaroja.

 

Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on vahvistaa nuorten itsetuntoa. Se suojaa nuorta hyväksynnän hakemiselta vääristä asioista, kuten päihteistä, ehkäisten näin pidemmällä aikavälillä ylisukupolvista rikollisuutta ja syrjäytymistä.

Miten?

Työpajan toimintaa ohjaa nuorisolähtöisyys, eli ohjaajalähtöisen toiminnan sijaan halutaan korostaa nuorten ideoita, omia kokemuksia ja heidän yksilöllistä osaamistaan. Nuorten omat voimavarat otetaan käyttöön yhteisöllisyyttä hyödyntäen ja yhteistyöllä. Nuorten omaa osallisuutta ja aktiivisuutta korostetaan antamalle heille vapaat kädet luoda jotain heille itselleen tärkeää.

Ohjaajat ohjaavat prosessidraaman, teatterin ja ilmaisutaidon keinoja käyttäen, huomioiden nuoren yksilöllisyyden, tarpeen ja tuen. Ohjaajilla on vahvan kokemuksen lisäksi intohimo ja halu kannustaa teatterin, tanssin ja itsensä ilmaisemisen kautta nuoria löytämään omia vahvuuksiaan.

Työpajoja on yhteensä 10 ja ne ovat kestoltaan kolme tuntia. Hankkeen lopussa nuoret ja ohjaajat esittävät teatteriesityksen nuorten kutsuvieraille Annantalolla.

Missä?

Annantalo on monitaiteinen lasten ja nuorten taidekeskus keskellä Helsinkiä. Ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 18.8. ja viimeinen lauantaina 20.10.2018, jolloin on hankkeen teatteriesitys. 

Annantalon osoite on Annankatu 30, 00100 Helsinki

Haluatko ohjaajaksi hankkeesseen? Tästä enenmmän infoa

Hankkeet

Tunnista kykysi -hanke kevät 2017Tunnista kykysi -hanke kevät 2017

Tunnista kykysi - raphanke

Hanke on kaksi kertaa vuodessa toteutuva, 12-17 vuotiaille tarkoitettu hanke.

Hankkeessa nuoret pääsevät ilmaisemaan itsensä musiikin avulla. Yhdistämällä musiikin tekemisen sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot, tarjoamme nuorille mahdollisuuden keskittämään voimavaransa rakentavaan toimintaan. Nuoret pääsevät tekemisen lisäksi käsittelemään heille vaikeita asioita.

Hankkeen aikana nuoret sanoittavat artistien mentoroimana oman kappaleen ja pääsevät hankkeen lopuksi studiolle purkittamaan kappaleensa.

Rap-hankkeesta tiedotetaan lähiaikoina.

 

Lue Nuorisotyön -lehden artikkeli Tunnista kykysi rap-hankkeesta:

http://alli.fi/binary/file/-/id//fid/6209