Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tunnista kykysi –hanke on yhdistyksemme kehittämä työpajatyyppinen hanke.

Ensimmäiset työpajat pidettiin Aseman Lapset ry:n Walkers –talolla vuonna 2015. Vuoden 2015 jälkeen Tunnista kykysi räp-painoitteinen hanke on saanut jatkumoa ja tänä vuonna on neljäs vuosi, jolloin sitä järjestämme.

Tunnista kykysi –raphankkeessa 12-17 vuotiaat nuoret, pääsevät ilmaisemaan itseään tekemällä musiikkia, artistien mentoroimana. Hanke on käsittänyt taustamusiikin valitseminen, kappaleen sanoittamisen ja kappaleen nauhoittamisen. Työpajojen aikana nuoret voivat purkaa tunteita ja ajatuksia, jotka vanhemman vankeus tuo. Tämä vahvistaa nuorten itsetuntoa ja vähentää nuorten hyväksynnän hakemista, mikä pitkällä aikavälillä ehkäisee ylisukupolvista rikollisuutta ja –syrjäytymistä. Työpajojen aikana nuoret työstävät omia ajatuksiaan ja saavat vertaistukea muilta mukana olevilta nuorilta.

Tänä vuonna laajennamme Tunnista kykysi –hanketta koskemaan myös teatterin ilmaisutaidetta samalla konseptilla kuin aiempien vuosien räp-työpajat. Teatterityöpajat toteutamme yhteistyössä Annantalon kanssa. Hanke on 15-17 –vuotiaille tarkoitettu hanke. Hankkeessa tuodaan esiin nuorten kykyjä ja vahvistetaan niitä ryhmän ja yhteisöllisyyden keinoja hyödyntäen. Työpajassa harjoitellaan erilaisten tunteiden läpikäymistä ja etsitään omia selviytymiskeinoja, voimaantumisen näkökulmasta. Työpajassa pohditaan omia vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää. Nuorille halutaan antaa mahdollisuuksia onnistumiseen ja yhteyden löytämiseen, niin itseen kuin työpajan muihinkin jäseniin.